Podpora Evropské asociace ESTA v České republice

ESTA support for Czech member association Čestand
October 2, 2023
ESTA Director Ton Klijn and Section Transport Vice President Iffet Türken spoke at the annual meeting of Czech abnormal transport association Čestand in September to support its discussions with the Czech authorities on new rules on heavy transport escorts and permits.
The meeting was attended by over 40 delegates and was held in the Bohemian town of Zichovech on September 21. It also discussed the development of new fuels such as hydrogen for the European transport industry, the proposed new European rules on vehicle emissions and the development of General Conditions for Čestand association members.
Ton Klijn highlighted ESTA’s work on improving safety, trying to harmonize European standards and lobbying on behalf of members to ensure that the plethora of new regulations emanating from the European Commission are sensible and practical.
Speaking after the meeting, Ton Klijn said: “It was an excellent and interesting exchange of views. ESTA is pleased to assist Čestand and its members in any way we can, both to help the association develop and in its discussions with the Czech authorities and regulators.
“For example, Čestand’s members might consider using ESTA’s own General Conditions as the starting point for their own discussions on the subject.”
In a seminar run alongside Čestand’s formal annual meeting, delegates heard a presentation from the Czech Ministry of Transport on the new legislation on the permitting of abnormal transport and a speech by a senior officer from the Traffic Police Service on the recently implemented escorting rules for abnormal transports.
They also heard an online speech from Iffet Türken, ESTA’s Section Transport Vice-President who emphasised the importance of Europe-wide cooperation to achieve improved conditions for the heavy transport industry.
Ton Klijn concluded: “We look forward to continuing our support and hope to see Čestand well represented at ESTA’s autumn meeting in Rome later this month.”
Post navigation
ESTA Board backs SPMT operators licence plans
Crane manufacturers and ESTA discuss how to make new European machinery regulations work

Pozvánka spolku ČESTAND, z.s.

Vážení,

dovolte abychom Vás jménem rady Českého sdružení těžkých a nadrozměrných dopravců ČESTAND, z.s.
co nejsrdečněji pozvali na Shromáždění členů našeho spolku, které se bude konat v rodinném pivovaře Zichovec.

Místo konání: Zichovec 99, 273 74 ZICHOVEC (https://pivovarzichovec.cz)

Datum konání: 21. 9. 2023

Čas konání: 1. část (členská): zahájení ve 13.00

2. část (rozšířená) hosté:zahájení v 15.45

PROGRAM

 1. ČÁST (ČLENSKÁ): SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ, ZAHÁJENÍ A PŘIVÍTÁNÍ PARTNERŮ 13.00
 • Přivítání členů spolku, prezentace
 • Zpráva Rady spolku o činnosti
 • Zpráva a prezentace ze zasedání ESTA s příslibem podpory legislativy v ČR
 • Návrh na přijetí nových členů spolku, SEDOS transport, s.r.o., Drnovice, prezentace, PINNE s.r.o., Strážnická 3460, Melnik, prezentace
 • Všeobecné obchodní podmínky ČESTAND, z.s.
  (Mgr. Martin Laipold)
 • 14.30 │ Budoucnosti nákladního automobilového průmyslu
  (Ing. Josef Mařík │ ředitel/CEO Mercedes-Benz Trucks Česká republika s.r.o.)
 • 15.00 │ Změny v pojištění a chystaná legislativa pro EURO 7
  (Jan Prorok & OK Group)
 • Diskuse

PŘESTÁVKA 15.30–15.45

 1. ČÁST (ROZŠÍŘENÁ): ZAHÁJENÍ A PŘIVÍTÁNÍ HOSTŮ │16.00

Hosté:

Ing. Martin Janeček, Ing. Alena Kozáková, Ing. Ivana Einšpiglová │ Ministerstvo dopravy ČR

Ing. Suchan a Ing. Maxa │ Policejní prezidium

Ton Klijn │ředitel ESTA

 • Iffet Türken │Executive Board Member Kasbohrer │Vice President ESTA Eur
 • Seminář
  Legislativní novinky v přepravě nadměrných nákladů v ČR, výbava doprovodných vozidel, stav pozemních komunikací
  (MDČR, PČR)
 • Seminář s prezentací
  Evropský parlament a schvalování emisní normy EURO 7, ekologie v silniční dopravě, systém výpočtů emisního zatížení z opotřebení pneumatik, brzd a paliva pro EURO 7, nákup emisních povolenek pro dopravce
  (Iffet Türken, viceprezidentka ESTA)
 • Seminář
  Problematika těžké a nadrozměrné dopravy v Evropě, povolení, schvalování tras, doprovodná vozidla, snaha o sjednocení podmínek států EU
  (Ton Klijn, ředitel ESTA)
 • Diskuze, závěr

VEČEŘE 19.00

DEGUSTACE V RODINNÉM PIVOVARU 20.00

Na setkání s Vámi za spolek ČESTAND, z.s. se těší

Jiří Tůma, DiS., MBA
Předseda Rady spolku

Změna programu vyhrazena.

NEWS

Novinky

Stávková akce pohraničních sil Spojeného království oznámena na 15. března

2. března 2023

Britská unie veřejných a komerčních služeb (PCS) formálně oznámila pohraniční policii, orgánu pro kontrolu hranic vlády Spojeného království, že přibližně 100 000 státních zaměstnanců země bude vyzváno ke stávce 15. března.

Navrhované stávky budou mít dopad na mezinárodní příjezdy do všech britských přístavů, stejně jako na ty, kteří cestují do Spojeného království z britských hraničních kontrol v Calais, Dunkerque a Coquelles v severní Francii.

Tato činnost Unie zahrnuje veškerý personál pohraničních sil, s výjimkou těch, kteří mají základny v Severním Irsku a v Evropě. Směny, které začínají 15. března, jsou v rozsahu této protestní akce, s pravděpodobnými dopady na posuny do 16. března.

Zdroj: RHA https://www.rha.uk.net/

Zveřejněna nová verze evropských předpisů pro strojní zařízení

2. března 2023

Nejnovější verzi kontroverzních nových evropských předpisů o strojních zařízeních zveřejnila Rada Evropské unie a nyní ji posoudí Evropský parlament.

Dokument obsahuje doložku, která “tam, kde je to relevantní” vyžaduje, aby všechny mobilní stroje byly navrženy tak, aby zabránily kontaktu s nadzemním elektrickým vedením, nebo tam, kde se riziku nelze vyhnout, aby bylo zajištěno, že bude zabráněno všem rizikům “elektrické povahy”.

V reakci na původní návrh odborníci z oboru uvedli, že podpoří jakákoli praktická opatření ke zlepšení bezpečnosti, ale takové požadavky není možné splnit.

Až bude s konečnou platností schváleno, budou evropské předpisy pro strojní zařízení aktualizovat stávající směrnici o strojních zařízeních z roku 2006.

Jedná se o jeden z hlavních právních předpisů upravujících harmonizaci požadavků na ochranu zdraví a bezpečnost strojních zařízení v celé EU a jeho cílem je podpořit volný pohyb strojních zařízení v rámci jednotného trhu a zajistit vysokou úroveň ochrany pracovníků a veřejnosti.

Obavy se zaměřují na návrh ukrytý v hlubinách nařízení – přesněji v příloze III části 3 bodě 3.5.4.

Úplné znění oddílu říká:
Nebezpečí kontaktu s trolejovým elektrickým vedením V závislosti na výšce musí být mobilní strojní zařízení nebo související výrobek případně navrženy, konstruovány a vybaveny tak, aby se zabránilo riziku kontaktu s nadzemním elektrickým vedením pod napětím nebo riziku vytvoření elektrického oblouku mezi kteroukoli částí strojního zařízení nebo obsluhou pohánějícím strojní zařízení a nadzemním elektrickým vedením
pod napětím.

Nelze-li zcela vyloučit riziko pro osoby obsluhující strojní zařízení způsobené kontaktem s nadzemním elektrickým vedením vedeným pod napětím, musí být mobilní strojní zařízení nebo související výrobek navrženo, vyrobeno a vybaveno tak, aby se předešlo jakémukoli nebezpečí vyplývajícímu z elektrické energie.

UFL varuje před krádežemi zařízení pro monitorování bezpečného zatížení

Jeřábnické společnosti ve Francii jsou varovány před rostoucím přívalem krádeží široké škály zařízení pro bezpečné monitorování nákladu.

Varování bylo vydáno francouzskou jeřábnickou asociací UFL – Union Française du Levage – která uvedla, že prudký nárůst krádeží je celostátní a postihuje městské i venkovské oblasti.

UFL, člen ESTA, žádá francouzskou policii a další orgány o zvýšenou podporu v boji proti krádežím, ale mezitím asociace varuje své členy a mezinárodní společnosti působící ve Francii, aby si byli vědomi problému a přijali opatření proti krádeži, kdykoli je to možné.

UFL říká, že zločinci se zaměřují na nové i staré stroje a jsou profesionální – vědí, co dělají, vědí, jak se dostat do jeřábu a vědí, kde jsou součásti.

Eric Stroppiana, prezident UFL a technický a obchodní ředitel Groupe Foselev, řekl: “Jedná se o rostoucí problém. Krádeže se zdají být profesionální a dobře organizované – pravděpodobně je zařízení znovu prodáváno a pravděpodobně odvezeno ze země, ale v této fázi nevíme více.”

Hervé Rebollo, výkonný ředitel DLR – národní federace, jejímž členem je UFL – dodal: “Krádeže jsou na úrovni, kterou jsme nikdy předtím neviděli. Situace je šílená a policie a úřady nedělají dost.”

UFL sestavuje soubor takových incidentů, aby ukázala rozsah problému a vyvinula tlak na úřady, aby přijaly opatření. V důsledku toho žádá každou společnost, která utrpěla takovou krádež, aby se ozvala. Podrobnosti najdete na jejích webových stránkách na adrese www.uflevage.fr.

Scholz naléhal, aby se vypořádal se zpožděním a byrokracií německé dopravy

14.2. 2023

Roste tlak na německou vládu, aby přijala naléhavá opatření v souvislosti se dvěma obavami: zpožděním povolení pro těžkou dopravu a slabou infrastrukturou – obojí způsobuje velké problémy a dodatečné náklady na projekty po celé zemi.

Tato otázka byla vznesena v německém parlamentu na konci ledna a následuje po rostoucím sboru stížností od průmyslu, přístavních úřadů a dopravních společností.

ESTA – Evropská asociace abnormálních silničních a mobilních jeřábů – naléhá na německé úřady, aby podnikly naléhavé kroky k řešení obtíží při získávání povolení k těžké dopravě od doby, kdy země zavedla svůj kontroverzní nový povolovací systém VEMAGS.

VEMAGS je německý online systém pro podávání žádostí a schvalování nadrozměrných a těžkých přeprav ve všech 16 spolkových zemích.

Nový systém měl být jednodušší a efektivnější, ale dopravní společnosti a jejich klienti tvrdí, že vede ke zvýšeným nákladům, zbytečné byrokracii a ještě větším zpožděním.

Stěžují si také, že úřady vydávající povolení jsou často nedostatečně financovány a často postrádají potřebné odborné znalosti.

Ředitel ESTA Ton Klijn řekl: “Obáváme se, že velké množství přeprav je nuceno pracovat bez potřebných povolení – jednoduše proto, že systém není vhodný pro daný účel.”

Do debaty se zapojila i další průmyslová odvětví, která tvrdí, že situace vážně poškozuje německý byznys.

Na konci loňského roku zahájil bavorský stavební svaz Bayerische Bauindustrieverband ostrý útok, že současná pravidla a předpisy jsou neefektivní, drahé a často nepraktické.

Jeden z mnoha příkladů, které uvádí, se týká přepravy velkých stavebních strojů. Říká, že pravidla vyžadují, aby byl náklad přesně identifikován, včetně přesného typu, výrobce a modelu. To však často není možné, protože typ stroje požadovaný na místě a jeho dostupnost často nejsou známy s dostatečným předstihem.

Dodavatelé říkají, že předpisy upravující velkou a těžkou dopravu musí být zjednodušeny a zjednodušeny – a řídit se zdravým rozumem.

Podobné obavy byly vyjádřeny v Hamburku, kde podniky uvedly, že některé společnosti využívají alternativní přístavy, jako je Rotterdam a Antverpy, kvůli zpoždění v Německu.

Nyní byl německý kancléř Olaf Scholz tlačen k intervenci. Poslanec Bernd Reuther, mluvčí FDP, menšinové strany ve vládní koalici pro dopravu, vyzval 26. ledna v německém parlamentu spolkovou vládu, aby přijala naléhavá opatření a urychlila plánování a schvalovací postupy pro všechny druhy dopravy.

Scholz odpověděl, že vláda brzy představí nová opatření, i když zatím nejsou k dispozici žádné podrobnosti.

Klijn řekl: “Jak ESTA, tak naši němečtí kolegové varují před rostoucími problémy, kterým čelí těžký a abnormální dopravní sektor v zemi po mnoho měsíců.

“Jsme však rádi, že tlak na změnu roste z celého odvětví a doufáme, že úřady budou reagovat s naléhavostí, kterou tato situace vyžaduje.

“ESTA je vždy připravena pomoci vyřešit tento problém jakýmkoli způsobem – možná tím, že upozorníme německé úřady na příklady osvědčených postupů v jiných jurisdikcích.”

Klijn dodal, že Evropská komise projevuje nový zájem o přijetí evropských pokynů pro nejlepší postupy pro abnormální silniční dopravu, které byly poprvé zveřejněny ve směrnici Evropské komise o dopravě v roce 2005.

Směrnice obsahuje SERT, zvláštní evropskou registraci nákladních vozidel a přívěsů, jejímž cílem je snížit administrativu a byrokracii, kterým toto odvětví čelí.

K dnešnímu dni pouze nizozemský úřad pro silniční provoz RDW vydává dokumenty SERT s novými vozidly a je akceptován jako informační dokument belgickými, švédskými a anglickými dopravními úřady.

ESTA však doufá, že úřady v Německu a v celé Evropě uvidí, že dohodnutý celoevropský registrační systém – jako součást přijatých pokynů pro osvědčené postupy – ušetří čas a peníze a učiní důležité odvětví bezpečnějším a efektivnějším.

Pozvánka a možnost účasti našich členů na Galavečeru uživatelů ESTA 2023

Jako člen evropského sdružení ESTA máme možnost se zúčastnit galavečeru členů ESTA 2022,

který se bude konat ve čtvrtek 20. dubna 2023, v holandském Grand hotelu

Huis ter Duin, Noordwijk, na kterém bude mimo jiné provedeno vyhlášení vítězů všech kategorií soutěže „AWARDS 2022“ .

Ze 6 míst, které máme v rámci členství tohoto spolku rezervovaných se dosud,

stejně jako vloni přihlásilo 5 našich členů. Jedno místo je tedy stále volné. Máte-li někdo zájem, hlaste se prosím mailem na adrese office@cestand.cz

Byla by tedy škoda nevyužít této příležitosti k získání nových kontaktů a seznámení s vašimi evropskými kolegy.

S přáním příjemného dne zůstávám s pozdravem

Jiří Tůma

Předseda spolku

News 1) Evropské licence pro jeřábníky 2) Změny v dopravě EU

1. ESTA STORIES – SEKČNÍ JEŘÁBY


ESTA vyzývá klienty, aby veřejně podpořili systém licencí jeřábníků

Ředitel ESTA Ton Klijn vyzval významné zákazníky a dodavatele ve stavebnictví, aby veřejně podpořili rychle se rozvíjející systém evropských licencí jeřábníků (ECOL).

Klijn uvedl, že mnoho zákazníků a dodavatelů – zejména v odvětví energetiky a pozemního stavitelství – si již dlouho stěžuje organizaci ESTA, že nevědí, zda jeřábníci pracující na jejich stavbách mají náležitou kvalifikaci pro stroje, které obsluhují – a obávají se, že by v důsledku toho mohla být ohrožena bezpečnost.

Tvrdil, že: “ECOL dosahuje stálého pokroku, ale mohli bychom postupovat mnohem rychleji, kdybychom měli silnější podporu širšího průmyslu, zejména velkých mezinárodních společností, které mají velký vliv na své dodavatele.

“Velké energetické společnosti by například mohly veřejně prohlásit, že očekávají, že jeřábníci na jejich stavbách budou mít licenci ECOL nebo ověřitelnou kvalifikaci srovnatelného standardu.

“Jedná se o základní bezpečnostní otázku. Normy pro školení jeřábníků se v jednotlivých zemích velmi liší. ECOL se snaží zvýšit laťku, abychom nakonec zabránili nekvalifikovaným a nebezpečným operátorům pracovat se zařízením, když by to neměli dělat.

“Víme, že mnoho firem plně podporuje naši práci v této oblasti, a proto je nyní žádáme, aby svou podporu zveřejnily a sdělily ji společnosti ECOL a svým dodavatelským řetězcům.”

Podrobné informace o ECOL jsou k dispozici na internetových stránkách www.ecol-esta.eu nebo v bezplatném informačním dokumentu v sekci Knihovna na internetových stránkách ESTA.


Tadano a Manitowoc se stávají školicími středisky ECOL

Výrobci jeřábů Tadano a Manitowoc jsou nejnovějšími organizacemi, které dokončily proces získání schválené evropské licence pro provozovatele jeřábů (ECOL) a očekává se, že brzy zahájí své první kurzy ECOL.

Očekává se, že školicí střediska těchto společností v Německu obdrží certifikáty ECOL v nejbližší době po schválení orgánem Lloyds Register, který má za úkol dohlížet na dodržování norem.

Čtyři školicí střediska ECOL již byla schválena – EUC Lillebælt v Dánsku; Liebherr Werk Ehingen v Německu; Mammoet Academy v Nizozemsku a Sarens Academy v Belgii.

Další novinkou je, že online zkušební systém pro projekt ESTA ECOL je nyní spuštěn ve čtyřech jazycích – angličtině, nizozemštině, dánštině a němčině – a pracuje se na jeho španělské verzi.

Probíhají také jednání o podpisu dohod o vzájemném uznávání (MRA) mezi ECOL a příslušnými organizacemi ve Španělsku, Německu a Spojeném království. Zatím byly dohodnuty dvě MRA, a to s TCVT z Nizozemska a BCACS z Britské Kolumbie v Kanadě.

Společnost ECOL také přijala novou strukturu vnitropodnikového vzdělávání učňů, která, jak vedení organizace doufá, usnadní zemím se silnou tradicí učňovského školství přímé zapojení do projektu.


Meissner vyzývá k přijetí opatření v oblasti bezpečnosti větrných projektů

Práce ESTA na zlepšení plánování bezpečnostních projektů a bezpečnosti při výstavbě větrných elektráren na pevnině získala silnou podporu jedné z nejuznávanějších osobností evropského jeřábnického průmyslu.

Klaus Meissner je svolavatelem evropského výboru pro normy v oblasti bezpečnosti mobilních jeřábů – a členem dozorčí rady ECOL – Evropského systému licencí pro provozovatele jeřábů. Více než 30 let působil ve společnosti Demag Mobile Cranes, naposledy jako ředitel pro technické systémy a bezpečnost výrobků.

Vzhledem k tomu, že se odvětví větrné energie rozšiřuje a stává se stále důležitější součástí světového energetického mixu, Meissner naléhá na průmysl, aby přijal opatření a postupy, které jsou podrobně popsané v Příručce osvědčených postupů pro přepravu a instalaci systémů větrných elektráren na pevnině, kterou vydala Evropská asociace pro abnormální silniční dopravu a mobilní jeřáby ESTA, a v dřívější zprávě FEM Bezpečnostní otázky při instalaci a přepravě větrných turbín.

Meissner řekl: “S tím, jak se zvětšují turbíny, musí naši klienti pochopit, že k bezpečné práci potřebujeme větší jeřáby. Výrobci jeřábů mají ve svém portfoliu jeřáby mnoha velikostí a pro takové práce vytvořili různé systémy výložníků, ale samozřejmě to má své finanční důsledky. S většími jeřáby se zvyšují náklady na přípravu staveniště, které skokově rostou s každou změnou velikosti jeřábu.

“S většími jeřáby se navíc uspořádání staveniště a terénní podmínky stávají ještě důležitějšími faktory a jsou významné zejména tehdy, pokud se od jeřábníků očekává, že budou jeřáby kvůli časové tísni přemisťovat v částečně postaveném režimu.”

“Jeřáby je třeba po staveništi přemisťovat co nejsnadněji, nejrychleji a nejbezpečněji – a to znamená dobrou spolupráci a komunikaci mezi všemi, kdo se na přípravě stavby podílejí, již od počátku.”

Meissner varoval, že pokud se všichni zúčastnění ve větrném průmyslu nespojí a nezavedou zlepšení, národní orgány přijmou opatření – což by mohlo současnou situaci ještě zhoršit.

“Práce ESTA a FEM je důležitá, protože stanovuje základní standardy, kterých se může držet celé odvětví.

“Domnívám se, že je nezbytné, aby se evropský průmysl jako celek ujal vedení při vytváření společných mezinárodních norem, protože pokud tak neučiníme, národní vlády a regulační orgány si začnou stanovovat vlastní normy a budeme čelit situaci, kdy v každé zemi budou platit jiné předpisy, což zvýší roztříštěnost a v konečném důsledku tak ohrozí bezpečnost.”

Navrhované reformy norem pro nakládací jeřáby

V Evropě pokračují rozhovory o tom, zda by kloubové jeřáby/nakladače s nosností nad 150 tm měly z bezpečnostních důvodů spadat pod normu EN13000, a nikoliv EN12999.

Diskuse povede nová harmonizační skupina vytvořená pracovními skupinami 2 a 11 CEN TC 147, což je část Evropského výboru pro normalizaci odpovědná za dohled nad jeřábovými normami.

Na nakladačové jeřáby se doposud vztahovala norma EN12999, ale několik evropských organizací vyjádřilo obavy o bezpečnost v souvislosti s jejich rostoucí velikostí a položilo otázku, zda by se na větší modely nakladačových jeřábů neměla místo toho vztahovat norma EN13000.

Pracovní skupina WG 11 v současné době pracuje na aktualizacích normy EN13000, které by měla dokončit do konce roku 2021.

2. ESTA STORIES – SEKCE DOPRAVA

Výzva ke konzultaci o německém návrhu “železnice a vodní cesty”

ESTA vyzývá německé dopravní úřady, aby konzultovaly Brusel a své evropské sousedy předtím, než začnou jednat o návrzích na přesun části těžké dopravy ze silnic na železnice a vodní cesty.

Návrhy poprvé předložila pracovní skupina zřízená německým Spolkovým ministerstvem dopravy a digitální infrastruktury. Závěrečná zpráva této skupiny byla zveřejněna na konci loňského roku.

Nyní zprávy z Německa naznačují, že úřady zvažují, zda a jak na základě jejích doporučení jednat.

Diskuse se soustředily na změnu systému povolení VEMAGS, aby se před povolením přepravy těžkých nákladů po vodě nebo železnici na vzdálenost delší než 250 kilometrů upřednostnila přeprava těchto nákladů po silnici.

Autoři zprávy uvedli, že taková změna by prospěla životnímu prostředí, snížila by přetížení již tak přeplněné silniční sítě a ochránila by německé mosty před dalším opotřebením.

Dopravní průmysl a jeho výrobní zákazníci se však obávají, že bez pečlivého plánování způsobí tento přesun zpoždění, vytvoří zbytečnou byrokracii a výrazně zvýší náklady.

Ředitel ESTA Ton Klijn řekl: “V ESTA proti této politice v zásadě nic nemáme – ale jako u mnoha podobných iniciativ se ďábel skrývá v detailech. Jak by se to například vztahovalo na přeshraniční přepravu – která by třeba začínala v Rotterdamu, projížděla Německem a končila ve Švýcarsku?

“Proto je nezbytné, aby německé orgány před přijetím jakýchkoli opatření jednaly s ESTA, kompetentními organizacemi, jako je IRU, a příslušnými útvary Evropské komise.”
Rostou také obavy, že změny vnitrostátních pravidel mohou být zneužity k nespravedlivému zvýhodnění místních dopravních podniků na úkor podniků ze sousedních států. V letošním roce již došlo ke kontroverzním změnám systému povolenek VEMAGS v Německu a k novým předpisům o značení “mrtvého úhlu” pro těžkou dopravu ve Francii.

Klijn dodal: “Musíme si jen dát pozor, aby se nové předpisy – jakkoli mohou být teoreticky dobré – nestaly zástěrkou pro zvýšený protekcionismus, a proto jsou tak důležité transparentní a celoevropské konzultace.

“A samozřejmě musíme zajistit, abychom nevytvářeli neuskutečnitelné nové úrovně byrokracie.”

ESTA je znepokojena zavedením registru ERRU

ESTA je “mimořádně znepokojena” dopadem nového registru sankcí za porušení předpisů v dopravě, který vstoupil v platnost 1. dubna, na odvětví těžké a nadměrné dopravy.

Registr ERRU – Evropský registr podniků silniční dopravy – obsahuje celoevropské záznamy o porušení dopravních předpisů a zahrnuje systém trestných bodů. Pokud dopravce nasbírá příliš mnoho trestných bodů, hrozí mu ztráta licence k provozování dopravy.

Podle nového systému bude každé porušení právních předpisů v silniční dopravě znamenat určitý počet trestných bodů. Pokud počet bodů překročí limit stanovený podle velikosti podniku, hrozí mu pozastavení nebo odebrání licence. Kromě toho se právní předpisy vztahují také na jednotlivé vedoucí pracovníky dopravy.

Ředitel ESTA Ton Klijn uvedl, že ESTA rozhodně podporuje všechna opatření ke zvýšení bezpečnosti, ale dodal, že v důsledku struktury registru a způsobu jeho prosazování hrozí, že odvětví abnormální dopravy bude nepřiměřeně a přísně potrestáno a že společnosti budou čelit mnohem vyššímu riziku ztráty povolení než ostatní dopravci.

Podrobná informace o registru ERRU je k dispozici v sekci Knihovna na internetových stránkách ESTA.

3. ESTA STORIES – INTERNÍ

Nová knihovna ESTA – zdroj informací pro průmysl

ESTA vytvořila na svých nových webových stránkách sekci Knihovna, která obsahuje řadu bezplatných podrobných informačních dokumentů a zpráv o aktuálních tématech důležitých pro jeřábnický průmysl a těžkou dopravu.

Mezi dokumenty, které jsou zatím k dispozici ke stažení, patří např:

– Evropský průkaz způsobilosti jeřábníka; stručný přehled ESTA (v angličtině a němčině).

– Přeprava a instalace pozemních systémů WTG; příručka ESTA o osvědčených postupech.

– Prosazování pravidel Evropského registru podniků silniční dopravy (ERRU); ESTA Briefing (Stručný návod)

– Samohybné modulární transportéry; příručka ESTA o osvědčených postupech

– Ponechání mobilních jeřábů bez dozoru v [částečně] postaveném režimu; Pokyny ICSA N001.

ESTA v současné době pracuje na překladech příruček osvědčených postupů do němčiny, francouzštiny a španělštiny.

ANT Dynamics se stává přidruženým členem

Společnost ANT Dynamics se sídlem v Kataru je nejnovější společností, která se stala přidruženým členem ESTA.

Společnost Ant Dynamics poskytuje dodavatelům a zákazníkům inženýrské služby související se zvedacími operacemi, jako je vypracování plánů zvedání a poskytování výpočtů tlaku na zemní tělesa. Může také poskytovat výkresy dopravního uspořádání ve 3D.

Kromě toho je společnost zástupcem společnosti CRANIMAX v regionu MENA. Společnost CRANIMAX vyvíjí software, který pomáhá při výběru správných modelů jeřábů pro provádění konkrétních zdvihů. Nejnovější software společnosti CRANIMAX se nazývá CRANEbee. 

Budoucí setkání ESTA

ESTA stále plánuje uspořádat své podzimní zasedání a večeři, a to osobně ve finských Helsinkách 14. a 15. října – za předpokladu, že to pandemická omezení dovolí. Sledujte webové stránky ESTA, kde najdete aktuální informace.

Výše uvedené informace používejte podle potřeby. Další informace o ESTA – Evropské asociaci pro abnormální silniční dopravu a mobilní jeřáby – naleznete na adrese www.estaeurope.eu. Další informace o výše uvedených příbězích nebo fotografie a obrázky vám poskytne Graham Anderson, manažer komunikace ESTA, na adrese andersonmedia@btinternet.com nebo na čísle +44 7711 650691.

Pozvánka na Shromáždění členů spolku

Vážení,

dovolte, abychom Vás jménem rady Českého sdružení těžkých a nadrozměrných dopravců ČESTAND co nejsrdečněji pozvali na setkání našeho spolku do malebné obce  Zaječí na jižní Moravě, v prostorách

Vinařství Nosreti s.r.o.

Vinařská 479, 691 05 Zaječí

Zahájení setkání spolku ČESTAND se koná ve středu 16.06.2021. ve 14:00 hodin. Nocleh zájemcům bude zajištěn. V průběhu setkání proběhne seminář na téma Páteřové trasy,
Vysokorychlostní vážení, novinky a změny v Port of Hamburg a říční doprava (otázky a odpovědi)

Program setkání

Část první – členská

14:00 zahájení setkání členů oborového sdružení ČESTAND

 • Přivítání členů spolku včetně drobného občerstvení
 • Zpráva rady spolku o činnosti spolku
 • Volba nového místopředsedy a člena Rady spolku
 • Volba nového člena spolku – firmy AG Transport, Uherské Hradiště
 • Diskuse
 • Přestávka

Část druhá – rozšířená

16:00 Přivítání případných hostů a partnerů;

 • Představení nového Odboru liniových staveb a silničního správního úřadu MD

a zhodnocení systému žádostí a vydávání povolení ( Ing. Zdeňka Kovářová, Bc. Alena Kozáková – MD )

 • Seminář „Novinky a připravované změny v přístavu Hamburk“ (Vladimír Doboš – Port of Hamburg marketing a Ing. Jiří Aster -Svaz dopravy ČR )
 • Seminář „Páteřové trasy ČR pro nadměrnou a těžkou přepravu“ (Doc.Ing. Jan Petrů Ph.D. s kolektivem – VŠB- Technická univerzita Ostrava, FAST, Katedra dopravního stavitelství )
 • Diskuse
 • Prohlídka vinného sklepa s degustací vín za doprovodu zkušeného someliéra
 • Večeře

Těšíme se na Vaši účast

za Radu spolku Čestand:

Jiří Tůma, předseda Rady spolku

Oznámení o posunu termínu zasedání

Vážení,

s politováním jsem Vám nucen jménem Rady spolku oznámit, že zasedání spolku ČESTAND, z.s., plánované na 22.10.2020

bude z důvodů nových opatření proti koronavirové pandemii odsunuto na zatím neurčitý termín.

O novém termínu Vás budu po uklidnění situace opět kontaktovat.

Děkuji za pochopení.

Za Čestand, z.s., předseda Rady

Jiří Tůma

Pozvánka spolku ČESTAND

Vážení,

dovolte, abychom Vás jménem rady Českého sdružení těžkých a nadrozměrných dopravců ČESTAND co nejsrdečněji pozvali na setkání našeho spolku do malebné obce  Zaječí na jižní Moravě, v prostorách

Vinařství Nosreti s.r.o.

Vinařská 479, 691 05 Zaječí

Zahájení setkání spolku ČESTAND se koná ve čtvrtek 22.10. ve 14:00 hodin. Nocleh zájemcům bude zajištěn. V průběhu setkání proběhne seminář na téma „Vysokorychlostní vážení – systém a dopad na dopravce s chystanými změnami ve spoluodpovědnosti odesílatele“, „Novinky a připravované změny v Port of Hamburg “ (otázky a odpovědi)

a „Představení osnov pro školení o upevňování a fixaci nákladů v těžké dopravě podle ČSN-EN 12195“ s možnostmi využití plného školení pro zaměstnance členů spolku.

Program setkání

Část první – členská

14:00 zahájení setkání členů oborového sdružení ČESTAND

 • Přivítání členů spolku včetně drobného občerstvení
 • Zpráva rady spolku o činnosti spolku
 • Volba úprav Stanov spolku s novou adresou sídla
 • Diskuse
 • Přestávka

Část druhá – rozšířená

16:00 Přivítání hostů a partnerů

 • Seminář „Vysokorychlostní vážení“ (Ing.Václav Krumphanzl – MDCR)
 • Seminář „Novinky a připravované změny v přístavu Hamburk“ ( Vladimír Doboš – Port of Hamburg marketing )
 • Seminář „Osnovy pro školení o fixaci nákladů podle ČSN-EN 12195“
 • Diskuse
 • Prohlídka vinného sklepa s degustací vín za doprovodu zkušeného someliéra
 • Večeře

Potvrzení účasti na akci v Zaječí včetně ubytování zasílejte prosím na email office@cestand.cz ,do 30.09.2020.

Na setkání s Vámi se za spolek ČESTAND těší

Předseda spolku ČESTAND

Jiří Tůma DiS, MBA

V Ostravě 3.9.2020

NEWS

COVID-19

Vážení členové,

podle nových poznatků WHO ve včerejším zveřejnění varuje před dalším nebezpečím spojeným s koronavirem, který může přežít ve vzduchu déle, než se předpokládalo.

Jelikož naši řidiči jsou často, ať už tranzitem, manipulací s nákladem, při vykládce/nakládce nebo při doplňování PHM na čerpacích stanicích, v kontaktu s dalšími osobami a to nejen v zasažených oblastech, apeluji na všechny dopravce, vybavte prosím své řidiče rouškami nebo respirátory (po dodávce v nejbližších dnech, jak slibuje Vláda ČR, jich snad bude dostatek) a tekutými dezinfekčními prostředky (pokud možno s rozprašovači), aby si řidiči sami mohli dezinfikovat ruce po těchto úkonech nebo kabiny, ve kterých tráví většinu času. Poučte, prosím řidiče, jak mají postupovat při dezinfekci a mytí rukou a jak je důležité, aby si udržovali pořádek v kabinách vozidel. Chráníte tím nejen řidiče, ale především sami sebe a nás všechny před dalším šířením tohoto viru.

Rada spolku ČESTAND z.s. se usnesla a nabídla Vládě ČR, v případě potřeby možnost využití služeb našich členů v souvislosti se zastavením této pandemie.

Z důvodu pandemie koronaviru Covid-19 je rovněž termín Galavečeru ESTA s vyhlášením výsledků soutěže ESTA Awards 2010, který se měl konat, jak jsem Vás informoval, ve čtvrtek 23. dubna 2020 v Amsterdamu,

přesunut na podzim tohoto roku. O přesném termínu Vás budu ještě informovat.

Jiří Tůma – předseda Rady