Média

PO NĚMECKÉM MiLoGu PŘICHÁZÍ FRANCOUZSKÁ MINIMÁLNÍ MZDA
9.5.2016 Dopravní noviny

INVESTOVAT DO ZVÝŠENÍ PARAMETRŮ NENÍ PODLE MD EKONOMICKÉ
18.2.2016 Dopravní noviny

PROBLEMATIKA PŘEPRAV NADMĚRNÝCH A NADROZMĚRNÝCH NÁKLADŮ PO POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
4.6.2013 http://www.silnice-zeleznice.cz