Pozvánka spolku ČESTAND

Vážení,

dovolte, abychom Vás jménem rady Českého sdružení těžkých a nadrozměrných dopravců ČESTAND co nejsrdečněji pozvali na setkání našeho spolku do malebné obce  Zaječí na jižní Moravě, v prostorách

Vinařství Nosreti s.r.o.

Vinařská 479, 691 05 Zaječí

Zahájení setkání spolku ČESTAND se koná ve čtvrtek 22.10. ve 14:00 hodin. Nocleh zájemcům bude zajištěn. V průběhu setkání proběhne seminář na téma „Vysokorychlostní vážení – systém a dopad na dopravce s chystanými změnami ve spoluodpovědnosti odesílatele“, „Novinky a připravované změny v Port of Hamburg “ (otázky a odpovědi)

a „Představení osnov pro školení o upevňování a fixaci nákladů v těžké dopravě podle ČSN-EN 12195“ s možnostmi využití plného školení pro zaměstnance členů spolku.

Program setkání

Část první – členská

14:00 zahájení setkání členů oborového sdružení ČESTAND

 • Přivítání členů spolku včetně drobného občerstvení
 • Zpráva rady spolku o činnosti spolku
 • Volba úprav Stanov spolku s novou adresou sídla
 • Diskuse
 • Přestávka

Část druhá – rozšířená

16:00 Přivítání hostů a partnerů

 • Seminář „Vysokorychlostní vážení“ (Ing.Václav Krumphanzl – MDCR)
 • Seminář „Novinky a připravované změny v přístavu Hamburk“ ( Vladimír Doboš – Port of Hamburg marketing )
 • Seminář „Osnovy pro školení o fixaci nákladů podle ČSN-EN 12195“
 • Diskuse
 • Prohlídka vinného sklepa s degustací vín za doprovodu zkušeného someliéra
 • Večeře

Potvrzení účasti na akci v Zaječí včetně ubytování zasílejte prosím na email office@cestand.cz ,do 30.09.2020.

Na setkání s Vámi se za spolek ČESTAND těší

Předseda spolku ČESTAND

Jiří Tůma DiS, MBA

V Ostravě 3.9.2020