Kontakty

České sdružení těžkých a nadrozměrných dopravců
Mrazírny 70,  250 87  Mochov

Zapsán ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl L, vložka 66284.
IČ: 72534214

Předseda rady
Jiří Tůma DiS. MBA
tel.: +420 777 979 977
e-mail: cestand@cestand.cz

Office
e-mail: office@cestand.cz