Pozvánka na Shromáždění členů spolku

Vážení,

dovolte, abychom Vás jménem rady Českého sdružení těžkých a nadrozměrných dopravců ČESTAND co nejsrdečněji pozvali na setkání našeho spolku do malebné obce  Zaječí na jižní Moravě, v prostorách

Vinařství Nosreti s.r.o.

Vinařská 479, 691 05 Zaječí

Zahájení setkání spolku ČESTAND se koná ve středu 16.06.2021. ve 14:00 hodin. Nocleh zájemcům bude zajištěn. V průběhu setkání proběhne seminář na téma Páteřové trasy,
Vysokorychlostní vážení, novinky a změny v Port of Hamburg a říční doprava (otázky a odpovědi)

Program setkání

Část první – členská

14:00 zahájení setkání členů oborového sdružení ČESTAND

 • Přivítání členů spolku včetně drobného občerstvení
 • Zpráva rady spolku o činnosti spolku
 • Volba nového místopředsedy a člena Rady spolku
 • Volba nového člena spolku – firmy AG Transport, Uherské Hradiště
 • Diskuse
 • Přestávka

Část druhá – rozšířená

16:00 Přivítání případných hostů a partnerů;

 • Představení nového Odboru liniových staveb a silničního správního úřadu MD

a zhodnocení systému žádostí a vydávání povolení ( Ing. Zdeňka Kovářová, Bc. Alena Kozáková – MD )

 • Seminář „Novinky a připravované změny v přístavu Hamburk“ (Vladimír Doboš – Port of Hamburg marketing a Ing. Jiří Aster -Svaz dopravy ČR )
 • Seminář „Páteřové trasy ČR pro nadměrnou a těžkou přepravu“ (Doc.Ing. Jan Petrů Ph.D. s kolektivem – VŠB- Technická univerzita Ostrava, FAST, Katedra dopravního stavitelství )
 • Diskuse
 • Prohlídka vinného sklepa s degustací vín za doprovodu zkušeného someliéra
 • Večeře

Těšíme se na Vaši účast

za Radu spolku Čestand:

Jiří Tůma, předseda Rady spolku