Pozvánka spolku ČESTAND při příležitosti konání Strojírenského veletrhu v Brně

Vážení,

rada Českého sdružení těžkých a nadrozměrných dopravců ČESTAND si Vás dovoluje tímto pozvat při příležitosti konání Strojírenského veletrhu v Brně na setkání v Zaječí.

Zahájení setkání spolku ČESTAND se koná v úterý 2.10. v 15:00 hodin. Nocleh zájemcům bude zajištěn. V průběhu setkání bude probíhat prezentace firem přizvaných dodavatelských firem a seminář na téma „Přepravní trasy 2019“.

Program setkání v úterý

Část první – členská

15:00 zahájení setkání členů a zájemců o členství v oborovém sdružení ČESTAND

 • Přivítání členů spolku
 • Přijetí nových členů
 • Zpráva rady spolku o činnosti spolku
 • Odstoupení předsedy rady spolku
 • Volba nového člena rady spolku a orgánů spolku
 • Přestávka, občerstvení

Část druhá – rozšířená o hosty a partnery dodavatelských firem

16:30 Přivítání hostů a partnerů z řad dodavatelských firem

 • Seminář „Přepravní trasy 2019“
 • Diskuse
 • Závěr oficiálního programu

Část třetí – společná neoficiální část večera

19:00 Zahájení neoficiální části

 • Moravský raut
 • Ochutnávka mladých vín ročníku 2018
 • Volná zábava při dobrém vínku a cimbálové muzice

Potvrzení účasti na akci v Zaječí včetně ubytování zasílejte prosím na email office@cestand.cz

Na setkání s Vámi se za spolek ČESTAND těší

V Ostravě 14.9.2018
předseda spolku ČESTAND
Bc. Jaroslav Nosräti