Těžký průmysl chřadne, co bude po něm?

Jako oborové sdružení dopravců těžkých a nadměrných nákladů ČESTAND se snažíme od roku 2010 prosazovat zájmy
českých dopravců a výrobců těžkých a nadrozměrných nákladů vůči odpovědným organizacím a institucím. Činnost
sdružení má nezastupitelné postavení v oblasti řešení přeprav těžkého průmyslu, strojírenství, energetiky, stavebnictví.

clanek-hn

Článek k veletržní příloze HN