Pozvánka spolku ČESTAND

Vážení,

Dovolte, abychom Vás jménem rady Českého sdružení těžkých a nadrozměrných dopravců ČESTAND co nejsrdečněji pozvali na setkání našeho spolku v Plzni v prostorách

Pivovarského dvora Plzeň

Selská náves 21/2, 326 00 Plzeň – Černice

Zahájení setkání spolku ČESTAND se koná ve čtvrtek 10.10. v 15:00 hodin. Nocleh zájemcům bude zajištěn. V průběhu setkání proběhne seminář na téma „Přístav Hamburk příležitost pro těžké dopravce“ a „Problematika povolování zvláštního užívání pozemních komunikací“.

Program setkání

Část první – členská

15:00 zahájení setkání členů oborového sdružení ČESTAND

 • Přivítání členů spolku včetně drobného občerstvení
 • Zpráva Rady spolku o činnosti spolku
 • Odvolání předsedy, místopředsedy a členů Rady spolku
 • Volba předsedy, místopředsedy a členů Rady spolku
 • Diskuse
 • Přestávka

Část druhá – rozšířená

16:30 Přivítání případných hostů a partnerů

 • Seminář „Přístav Hamburk příležitost pro těžké dopravce“
 • Seminář „Problematika povolování zvláštního užívání pozemních komunikací“
 • Diskuse
 • Prohlídka pivovaru s ochutnávkou piv
 • Večeře

Potvrzení účasti na akci v Plzni včetně ubytování zasílejte prosím na email cestand@cestand.cz

Na setkání s Vámi se za spolek ČESTAND těší

V Ostravě 6.9.2019

předseda Rady spolku ČESTAND
Bc. Jaroslav Nosräti