Pozvánka na Galavečer Esta Awards s výzvou do soutěže o nejprestižnější evropskou událost.


Notice: Undefined index: file in /home/html/cestand.cz/public_html/www/wp-includes/media.php on line 1723

Vážení,

jménem rady Českého sdružení těžkých a nadměrných dopravců ČESTAND s členstvím v mezinárodním spolku ESTA Vás tímto chceme vyzvat k účasti v každoročně konané mezinárodní soutěži o nejprestižnější evropskou událost v oblasti těžké a nadrozměrné přepravy a jeřábových prací, uskutečněné v kalendářním roce 2019. Je to výborná příležitost jak prezentovat svoji firmu v Evropě. Zároveň Vás chceme pozvat na Galavečer Esta Awards s vyhlášením výsledků soutěže, konaný 23.dubna 2020 v hotelu Postillion, v holandském Amsterdamu.

Kdo se může zúčastnit soutěže? Všichni členové spolku ČESTAND

Jak se přihlásit do soutěže? Vyplněním přiložené přihlášky v angličtině a s fotodokumentací nebo jakéhokoliv komunikačního prostředku, sumarizací ve 4 větách a zaslat na adresu awards@estaeurope.eu , nebo informacemi v češtině na cestand@cestand.cz a přihlášku za Vás odešleme sami. Termín přihlášení do soutěže co nejdříve, uzávěrka přihlášek 17.ledna 2020.

Kategorie soutěže: Jeřábové práce

 • jeřáby teleskopické s nosností nad 120 tun a sloupové jeřáby jakéhokoliv typu a výkonu
 • jeřáby teleskopické s nosností do 120 tun
 • příhradové jeřáby

Doprava

 • A – Vozidla s nákladem o hmotnosti nad 120 tun
 • B – Vozidla s nákladem o hmotnosti do 120 tun

Kombinovaná technika

Bezpečnost

Inovace / Development A- Konečný příjemce B- Výrobce

Osobnost roku Návrhy na potenciální kandidáty vyznamenání pro člověka, který zasvětil svůj pracovní život průmyslu a dosáhl pozoruhodných výsledků, které pomohly k růstu a rozvoji průmyslu

Vyhlášení výsledků poroty ze 4 kandidátů jednotlivých kategorií a předání cen ESTA se bude konat, na již z počátku uvedeném Galavečeru, ve čtvrtek 23.dubna 2020 od 18 hodin v hotelu Postillion, v Amsterdamu. Tohoto večera, kde máte příležitost k seznámení a spolupráci s dalšími kolegy – profesionály, se mohou zúčastnit všichni členové spolku ČESTAND. V případě většího počtu zájemců je možná organizace hromadné dopravy z ČR do Amsterdamu.

A teď to nejdůležitější…. Co to bude stát? Účast na galavečeru bude stát každého člena (osobu) 210 EUR. V případě přihlášení prvních 6 osob členů ČESTAND prostřednictvím spolku, budou mít tyto osoby vstup na galavečer zdarma. Dopravu a ubytování si každý hradí sám.

http://www.cestand.cz/wp-content/uploads/2019/11/ESTA-Awards-registration-form-2020.pdf

Věříme, že se aktivně všichni zapojíte do soutěže a ukážete Evropě, že i v České republice existují specialisté a odborníci, kteří dokáží velké věci a nebojí se svou práci zviditelnit.

Za spolek Čestand Jiří Tůma

Pozvánka spolku ČESTAND

Vážení,

Dovolte, abychom Vás jménem rady Českého sdružení těžkých a nadrozměrných dopravců ČESTAND co nejsrdečněji pozvali na setkání našeho spolku v Plzni v prostorách

Pivovarského dvora Plzeň

Selská náves 21/2, 326 00 Plzeň – Černice

Zahájení setkání spolku ČESTAND se koná ve čtvrtek 10.10. v 15:00 hodin. Nocleh zájemcům bude zajištěn. V průběhu setkání proběhne seminář na téma „Přístav Hamburk příležitost pro těžké dopravce“ a „Problematika povolování zvláštního užívání pozemních komunikací“.

Program setkání

Část první – členská

15:00 zahájení setkání členů oborového sdružení ČESTAND

 • Přivítání členů spolku včetně drobného občerstvení
 • Zpráva Rady spolku o činnosti spolku
 • Odvolání předsedy, místopředsedy a členů Rady spolku
 • Volba předsedy, místopředsedy a členů Rady spolku
 • Diskuse
 • Přestávka

Část druhá – rozšířená

16:30 Přivítání případných hostů a partnerů

 • Seminář „Přístav Hamburk příležitost pro těžké dopravce“
 • Seminář „Problematika povolování zvláštního užívání pozemních komunikací“
 • Diskuse
 • Prohlídka pivovaru s ochutnávkou piv
 • Večeře

Potvrzení účasti na akci v Plzni včetně ubytování zasílejte prosím na email cestand@cestand.cz

Na setkání s Vámi se za spolek ČESTAND těší

V Ostravě 6.9.2019

předseda Rady spolku ČESTAND
Bc. Jaroslav Nosräti

Těžký průmysl chřadne, co bude po něm?

Jako oborové sdružení dopravců těžkých a nadměrných nákladů ČESTAND se snažíme od roku 2010 prosazovat zájmy
českých dopravců a výrobců těžkých a nadrozměrných nákladů vůči odpovědným organizacím a institucím. Činnost
sdružení má nezastupitelné postavení v oblasti řešení přeprav těžkého průmyslu, strojírenství, energetiky, stavebnictví.

clanek-hn

Článek k veletržní příloze HN

Pozvánka spolku ČESTAND při příležitosti konání Strojírenského veletrhu v Brně

Vážení,

rada Českého sdružení těžkých a nadrozměrných dopravců ČESTAND si Vás dovoluje tímto pozvat při příležitosti konání Strojírenského veletrhu v Brně na setkání v Zaječí.

Zahájení setkání spolku ČESTAND se koná v úterý 2.10. v 15:00 hodin. Nocleh zájemcům bude zajištěn. V průběhu setkání bude probíhat prezentace firem přizvaných dodavatelských firem a seminář na téma „Přepravní trasy 2019“.

Program setkání v úterý

Část první – členská

15:00 zahájení setkání členů a zájemců o členství v oborovém sdružení ČESTAND

 • Přivítání členů spolku
 • Přijetí nových členů
 • Zpráva rady spolku o činnosti spolku
 • Odstoupení předsedy rady spolku
 • Volba nového člena rady spolku a orgánů spolku
 • Přestávka, občerstvení

Část druhá – rozšířená o hosty a partnery dodavatelských firem

16:30 Přivítání hostů a partnerů z řad dodavatelských firem

 • Seminář „Přepravní trasy 2019“
 • Diskuse
 • Závěr oficiálního programu

Část třetí – společná neoficiální část večera

19:00 Zahájení neoficiální části

 • Moravský raut
 • Ochutnávka mladých vín ročníku 2018
 • Volná zábava při dobrém vínku a cimbálové muzice

Potvrzení účasti na akci v Zaječí včetně ubytování zasílejte prosím na email office@cestand.cz

Na setkání s Vámi se za spolek ČESTAND těší

V Ostravě 14.9.2018
předseda spolku ČESTAND
Bc. Jaroslav Nosräti

Setkání ČESTAND v Zaječí

Při příležitosti konání Strojírenského veletrhu v Brně se dne 12. října 2017 konalo pravidelné setkání členů spolku ČESTAND v Zaječí.

Slavnostní zahájení celé akce proběhlo v 15:00. Obsahem této části, určené členům spolku, byla zpráva o hospodaření a plnění přijatých úkolů spolku.

V rámci setkání probíhala také prezentace přizvaných dodavatelských firem – výrobců a dodavatelů dopravní techniky vč. poskytovatelů doplňkových služeb. Konkrétně se jednalo o firmy, SCHWARZMÜLLER, MAN, Mercedes, Autoimpex (DOLL), LubriTec (maziva), W.A.G. payment solutions a.s. (PHM a služby), ISOS Trade s.r.o. (Faymonwille), Evropská vodní doprava-sped., BPEurope SE.

V 16:30 následovala část druhá, která byla určena již i pro pozvané hosty a partnery dodavatelských firem. V rámci této druhé části proběhly dva tematické semináře, na kterých vystoupili hosté z Ministerstva dopravy, Policejního prezidia a oborového sdružení ČESMAD Bohemia (Provádění technických doprovodů, Povolování zvláštního užívání komunikací).

Po těchto odborných seminář již následovala neformální část setkání – prohlídka prostor vinařství spojená s degustací a zábava při cimbálové muzice.

Setkání Čestand ve Vinařství Nosreti Setkání Čestand Setkání Čestand

Setkání Čestand Setkání Čestand Cimbálová muzika Podlužácký výběr

 

Setkání členů spolku dne 6.10.2016

Při příležitosti Strojírenského veletrhu v Brně dne 6.10.2016 proběhne setkání členů spolku na Jižní Moravě, a to za účelem přivítání nových členů, projednání profesních věcí a jednání o problematice udržení přepravních tras se zástupci dotčených úřadů.sponzori